Video: het programma LAB

5 januari 2023

Het werk van de buurtsportcoach is constant in ontwikkeling. Doe jij al mee? Deel dit promotiefilmpje in jouw netwerk!

Het werk van de buurtsportcoach is constant in ontwikkeling. Veranderingen in de maatschappij vragen continu om een scherpe blik en een innovatieve geest om mee te gaan met een verbreding van doelgroepen en taken, uitbreiding van activiteiten, etc. Continu bij- en nascholing is daarom essentieel.

In 5 regio’s zijn onder aanvoering van de provinciale sportorganisaties samen met het onderwijs, samenwerkingsverbanden opgezet/in ontwikkeling en voorzien van een digitaal platform waarop de buurtsportcoach het voor hem of haar gewenste aanbod terug kan vinden.

Delen