Rapportage behoeftepeiling najaar 2022

9 maart 2023

In het najaar van 2021 hebben de vijf regionale buurtsportcoachacademies met ondersteuning van het Mulier Instituut de behoefte aan bijscholing van buurtsportcoaches gepeild. 

De resultaten van vorig jaar zijn gepubliceerd in een overkoepelend rapport ‘Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches’. De behoeftepeiling onder buurtsportcoaches is herhaald in het najaar van 2022. Met bijscholing bedoelen we allerlei soorten scholing waardoor een buurtsportcoach zich kan ontwikkelen in zijn/haar werk, zoals cursussen, intervisies, kennisdagen, meelopen met een collega of een online leeromgeving. Het onderzoek bestond uit een (digitale) vragenlijst onder buurtsportcoaches. 

Bekijk het rapport

Delen