Opleiding sport- en beweegleider senioren

20 maart 2023

Ben jij de buurtsportcoach die zich richt op seniorensport, of dat wil gaan doen? Grijp dan nú je kans en volg deze gecertificeerde opleiding. Met deze speciaal voor de buurtsportcoach ontwikkelde scholing kun je in de helft van de reguliere tijd al aan de slag! Bovendien heeft het ministerie van VWS 200 gratis opleidingsplekken beschikbaar gesteld, dus meld je aan!

Uit onderzoek blijkt dat het aantal senioren de komende jaren fors zal stijgen. Het huidige beleid is gericht op zelfredzaamheid en preventie: ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, laten wonen. Om deze zelfstandigheid te behouden is het essentieel dat ouderen zo gezond en vitaal mogelijk ouder worden. Bewegen is daarin cruciaal. Daarnaast is bewegen goed voor het zelfvertrouwen en sociale contacten; onontbeerlijk voor een goede kwaliteit van leven.

Sport en bewegen speelt in op veel aspecten van het gezond en vitaal ouder worden en vergt een, met name voor deze doelgroep, specifieke aanpak. Het is noodzakelijk dat de beweegleider een gekwalificeerde bewegingsdeskundige is. De verwachting is dat de vraag naar sportbegeleiding van deze snelgroeiende groep steeds groter wordt. Parttime werken is in deze richting heel goed mogelijk!

Instroomeisen:
1) Je bent werkzaam als buurtsportcoach.
2) Je hebt minimaal 1 jaar lesgeef ervaring.

klik hier voor het aanbod

Meer informatie over de modules

 

 

 

Delen