Gesprekskaarten Welkom bij de club (1)

Gratis training inclusie en diversiteit in de sport

13 september 2023

Inclusie en diversiteit binnen sport en bewegen, je hoort het steeds meer. Maar waar hebben we het dan eigenlijk precies over als we strooien met deze woorden?

Hoe kun je hier als buurtsportcoach en verenigingsondersteuner lokaal handen en voeten aan geven? Hoe inclusief denk en ben je zelf? Hoe handelen en communiceren jullie hiernaar? Voelt iedereen zich welkom bij jou en je activiteiten? Dit en meer staat centraal in de nieuwe training Inclusief sporten en bewegen. Een dagdeel waarin kennis & tools worden aangereikt maar ook ruimte is voor uitwisseling en casuïstiek. 

Deze training wordt geleid door organisaties die zich inzetten voor de bevordering van inclusie en diversiteit in de sportsector: Gelderse Sport Federatie, Sportservice Flevoland en Sportservice Overijssel. En mede mogelijk gemaakt door Sportkracht 12 en het Ministerie van VWS.  

De hoofddoelen van deze training zijn: 

• deelnemers zijn zich bewust van het complexe thema en de bril waar ze zelf door kijken (normen & waarden); 

• deelnemers kunnen uitleggen wat inclusie in de sport (voor hen) betekent; 

• deelnemers kennen de begrippen en relatie tussen inclusie, diversiteit, gastvrijheid, uitsluiting, tolereren, accepteren en omarmen; 

• deelnemers zijn geïnspireerd door goede voorbeelden, uitdagingen en sleutelfactoren van inclusie in de sport; 

• deelnemers hebben een zelf ingebrachte casus kunnen bespreken; 

• deelnemers kunnen diverse tools inzetten in de praktijk. 

Let op: in deze training gaan we niet diep in op specifieke doelgroepen. Dit is een basistraining om het thema inclusie, diversiteit en sociale veiligheid beter te begrijpen. Wil je na deze training nog een verdieping per doelgroep aangaan, wij geven je graag inzicht in welke scholingen er per doelgroep allemaal zijn. 

 Bedoeld voor: 

• Alle buurtsportcoaches 

• Verenigingsondersteuners 

 Kosten: 

Gratis. Aan deze training kan in 2023 kosteloos worden deelgenomen en wordt aangeboden in alle 4 de regionale academies voor buurtsportcoaches. 

Datum, tijd en locatie: 
Maandagmiddag 6 november 2023 
13.00-17.00 uur 
Wijkcentrum De Stolp 
Violierenplein 101, 7329 DR Apeldoorn 

We kijken ernaar uit om je deelname te verwelkomen en samen te werken aan een inclusievere sportwereld. We hopen je binnenkort te zien! 

Klik hier om je aan te melden!

Delen