Doortrappen logo 2019 met pay off Veiliger fietsen tot je 100ste

Combinatietraining Doortrappen voor professionals

Maandag 22 april 2024

Wil jij als fysiotherapeut, buurtsportcoach of zorgprofessional aan de slag om fietsende senioren veiliger te laten fietsen? Dan is deze combinatie training op 22 april 2024 iets voor jou.

Voor jou is het belangrijk om alle tools in handen te hebben die helpen om valincidenten te voorkomen en om te weten hoe jij de beste instructies kunt geven aan ouderen. Na deze basistraining ga je aan de slag met Train de trainer ‘Stevig op de pedalen’: je leert hier op een interactieve manier senioren bewust maken van de risico’s tijdens het fietsen en geeft hen handvatten, tips en advies.

De basistraining “Doortrappen” voor professionals

Veel (eerstelijns) professionals komen in hun eigen omgeving steeds vaker ouderen tegen die willen blijven fietsen maar niet meer zo zeker op de fiets zitten. Of hun cliënten zijn gevallen met de fiets en durven niet meer op te stappen. Voor deze professionals is het belangrijk om tools in handen te hebben die helpen om valincidenten, veelal enkelvoudig,  te voorkomen. Maar ook hoe het beste instructie gegeven kan worden aan fietsende senioren. 

Om goed advies te kunnen geven is het goed om bewust te worden van de veranderingen van de ouder wordende mens en hoe deze in relatie staan met de risico’s tijdens het fietsen. Verder is informatie over het voorkomen van fietsongevallen belangrijk. Bijvoorbeeld door het goed in - en afstellen van de fiets, het gebruiken van aangepaste en/of elektrische fietsen en het fit op de fiets blijven door oefeningen. 

Korte inhoud van de training

 1. Feiten en cijfers: ongevallen, oorzaken en letsel
 2. Functionele achteruitgang bij ouderen en risico’s voor fietsende senioren
 3. Tips voor veilig fietsen
 4. Fietsadvies: het afstellen van een fiets en advies aan cliënten
 5. Fysieke klachten tijdens het fietsen en mogelijke oplossingen/tips
 6. Voorbeelden (praktisch) van oefeningen die in te zetten zijn tijdens fietsgymnastiek om ongevallen en ongemakken te voorkomen en er fitter op uit te kunnen gaan

Train de trainer “Stevig op de pedalen”

Stevig op de pedalen is een interventie die ontwikkeld is voor de doelgroep zelf in opdracht van de Provincie Utrecht, inmiddels in opdracht van het landelijk bureau “doortrappen”. Op een interactieve manier worden de senioren bewust gemaakt van de risico’s tijdens het fietsen an sich en om deel te nemen aan het verkeer. Ze krijgen verschillende handvatten, tips & adviezen en wat voor oefeningen men kan doen om “fietsfit”  te blijven. Voorwaarde om de interventie zelfstandig te kunnen uitvoeren is, net als elders in het land, allereerst kennisbevordering middels de basistraining “doortrappen” voor zorgprofessionals.

Inhoud en doelen van de training:

 1. Het in gesprek gaan met de doelgroep
 2. Do’s en don’ts m.b.t. de communicatie met de doelgroep
 3. U bent in staat om de doelgroep bewust te maken van de functionele veranderingen
 4. U bent in staat om kennis op een interactieve manier over te brengen aan de doelgroep
 5. U weet wat men kan doen om een val te voorkomen en wat men kan/moet doen als men gevallen is
 6. U bent in staat om senioren van adequate tips en adviezen te voorzien behorend bij de verschillende ongemakken en klachten
 7. U bent in staat om verschillende oefeningen met de juiste techniek uit te voeren en over te brengen aan de doelgroep

Meld je voor 12 april 2024 aan voor de gratis training. Het is niet mogelijk 1 van de 2 trainingen te volgen. Wees er snel bij want er zijn slechts 16 plekken beschikbaar. Deze training wordt gratis aangeboden door Doortrappen Gelderland. 

AANMELDEN

Partnerbalk Doortrappen

Delen