Buurtsportcoin

Behoeftepeiling buurtsportcoaches, werkgevers & gemeenten

Maandag 18 december 2023

De afgelopen jaren zijn veel veranderingen geweest waarbij buurtsportcoaches* ook veel meer een rol krijgen richting gezondheid, welzijn en sociaal domein.

We willen graag weten welke ondersteuning buurtsportcoaches nodig hebben om in hun eigen werk binnen hun gemeente goed met deze veranderingen aan de slag te kunnen. Daarom willen wij, Buurtsportcoach Academie Oost, met ondersteuning van het Mulier Instituut via deze vragenlijst jullie behoeften helder krijgen. Op basis van jullie antwoorden kunnen we de juiste ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing, intervisie of coaching) gaan aanbieden.

De vragenlijst zetten we de komende periode uit onder buurtsportcoaches, werkgevers en gemeenten, voor iedere doelgroep een eigen vragenlijst.
Buurtsportcoaches: https://nl.surveymonkey.com/r/bscoost
Werkgevers: https://nl.surveymonkey.com/r/werkgeversoost
Gemeenten: https://nl.surveymonkey.com/r/gemeentenoost

We stellen het op prijs stellen als u de vragenlijst (die op u van toepassing is) wilt invullen en/of de vragenlijsten verder wil verspreiden.
Met deze input kunnen we de komende jaren passend scholingsaanbod realiseren.

Invullen kan t/m 26 januari.

Delen